googlec9a922257d10f5ff.html
 

Slik fungerer strømmarkedet 

Felles strømmarked

Norge, Sverige , Finland og Danmark har siden 1990-tallet hatt et felles strømmarked der prisene er satt på et særskilt handelsområde, strømbørsen Nord Pool. Hensikten med å skape et felles strømmarked var at det ble forutsatt at strøm ville bli et konkurransedyktig produkt, og at med en børs ville strømmen bli billigere for konsumenten. De priser som settes på strømbørsen er styrende for hva strømleverandørene betaler for den strøm de kjøper inn, på vegne av sine kunder. Aktørene på strømmarkedet er i hovedsak strømprodusenter, strømforhandlere, balanseforvaltere, netteiere og sluttkunder.

Innenriks marked for sluttkunder

For sluttkunder finnes det ikke noe felles marked for de nordiske landene, hvilket betyr at en sluttkunde kun kan velge mellom strømleverandører fra eget land. I enda høyere grad gjelder dette for strømnettet, der geografiske monopol i respektive land gjør at kunder ikke kan velge hvilket nettselskap de skal være kunder hos.

Prisfaktorer

Det er et antall faktorer som påvirker strømprisene. Blant annet er det mengden av strømproduksjon og etterspørsel som styrer prisen. Om det er mindre vann i vannkraftverkene enn hva som er normalt, eller om kjernekraftverk er stengt for reparasjon, kan prisene stige ettersom produksjonen av vann- eller kjernekraft vanligvis blir lavere. Motsatt- dersom været er mildere enn normalt synker etterspørselen og prisene går ned.

Internasjonal påvirkning

Strømprisene påvirkes i tillegg av internasjonale faktorer som oljepriser og valutakurser. Om prisen endres på olje eller kull, bruker strømprisene å forandres ettersom det er en del av strømproduksjonen, særskilt utenfor Norden er dette en viktig faktor. Ettersom at strøm kan importeres eller eksporteres mellom Norden og øvrige europeiske land, påvirkes strømprisene i Norden av prisene på kontinentet og visa versa.

(kilde: Konsumenternas Energimarknadsbyrå - Sverige)