googlec9a922257d10f5ff.html
 

Velg den beste strømavtalen for bedriften 

Alt for mange bedrifter og organisasjoner har et ubevisst forhold til egen strømavtale. Mange har hatt samme avtale i årevis, mens andre ikke en gang vet hvordan de valgte strømavtale i utgangspunktet.

 
STRØM TIL BEDRIFT
Alle bedrifter trenger en strømavtale, men alt for få har sjekket prisen på den i det siste.

De tre vanligste avtaleformene som kraftleverandørene tilbyr er spotpris, variabel pris og fastpris. I dag velger de aller fleste forbrukerne spotpris, fordi denne avtaleformen har vist seg å være den rimeligste på sikt de siste årene.

Likevel gir spotpris uforutsigbarhet, noe som ikke alltid er like bra for en bedrift. Ønsker man seg derfor en mer stabil strømpris som kan gjøre det lettere å sette opp for eksempel bedriftens budsjetter, så kan det være lurt å vurdere om man skal gå for en av de andre strømavtalene.

Vi gir i tillegg bedrifter muligheten til å få en skreddersydd avtale, ut ifra hvor høy effekt bedriften måler og hvor stort det totale energiforbruket er. En skreddersydd avtale vil ofte gi deg god forutsigbarhet og spare deg for mange unødvendige kostnader. Uansett om du skal velge strømavtale selv eller høre med et selskap om bedriften kan få en skreddersydd avtale, så er det nyttig å vite hvordan de ulike strømavtalene ser ut.

Kort forklart er dette de tre vanligste avtaleformene:
 

Spotpris - uforutsigbart og billig 

Spotprisen bestemmes ut ifra de de forventede strømprisene i et kortsiktig perspektiv. Siden prisen på strøm endrer seg gjennom året, vil strømregningen derfor variere. Med spotpris må man belage seg på en høyere pris i vinterhalvåret, men kan nyte godt av lave priser om sommeren.

Denne avtalen har vist seg å være den billigste i gjennomsnitt de siste årene, men den kan altså gi for stor uforutsigbarhet for en bedrift som ønsker stabilitet i økonomien.
 

Fastpris - Forutsigbart, men normalt litt dyrere

Fastprisavtale gjør at man betaler lik pris for strømmen gjennom hele året. Det kan være en fordel om bedriften ønsker stabile utgifter og ikke vil ha de store svingningene i løpet av året.

Denne typen avtale har vist seg å være dyrere enn spotpris i gjennomsnitt, men kan lønne seg for bedrifter som ønsker stabile utgifter.

 

Variabel pris – En blanding

Den variable prisen er en blanding av de to avtaleformene nevnt over. Den gir noen variasjoner i pris gjennom året, slik at strømmen blir litt rimeligere om sommeren og koster litt mer i vinterhalvåret. Likevel vil ikke svingningene på regningen bli like store som ved en spotprisavtale, fordi prisperspektivet er lengre.

Variabel pris har også vist seg å være noe dyrere enn spotpris i gjennomsnitt, men den gir ofte mer forutsigbarhet enn en spotprisavtale, samtidig som den kan være billigere enn en fastprisavtale.

De fleste strømleverandørene har heldigvis rådgivere som kan hjelpe bedriften med å velge den strømavtalen som passer best for dere.


Du kan også få prøve vår Energianalyse gratis i 30 dager.
Da får du strøm direkte fra Nordpool igjennom hele perioden uten ekstra kostnader samtidig som vi analyserer ditt forbruk.
Trykk her og snakk med en av våre dyktige kraftrådgivere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

De fleste bedrifter kan spare penger på å bytte strømleverandør.
 

Hva med nettleie?

Bedrifter må også betale nettleie – slik som alle andre.

Nettleien er en utgift som går til strømselskapet som eier og vedlikeholder kraftnettet der bedriften har adresse.

Nettleien består av én variabel del og én fast del. Den faste prisen på nettleien tar utgangspunkt i hvem som eier kraftnettet og hva slags hovedsikring bedriftens bygning har. Det variable beløpet vil henge sammen med strømforbruket deres, og for hver kilowattime som brukes så økes nettleien med en liten sum.

For store næringskunder med et strømforbruk over 80kVA, gjelder også et ekstra effektledd for aktiv og reaktiv effekt.

Hvor i landet bedriften befinner seg påvirker i tillegg prisen på nettleien. Jo lengre strømmen må transporteres og jo færre som kan dele på kostnaden i et område, jo høyere nettleie blir det per bruker - men det er nå satt i gang diskusjon om tiltak for å jevne ut nettleie kostnadene i landet.  

Se: https://e24.no/energi/stroem/lover-likere-nettleie-mellom-by-og-land-det-er-en-seier/24544992


Kilde strøm.no